Produkty / Kniha jízd / Hlavní výhody programu
Firemní doprava

Plná verze programu k vyzkoušení. Po registraci obdržíte kód a můžete program okamžitě používat.

I Kniha jízd I Výhody I
Chraňte se před problémy
U programu Firemní doprava - Kniha jízd nenabízíme automatizovanou zpětnou rekonstrukci jízd. Důvodem je, že orgány české daňové správy nepřipouští možnost automatizované rekonstrukce. Finanční úředníci důsledně trvají na postupném vedení knihy jízd tak, aby nedocházelo k daňovým únikům.
Firemní doprava - Kniha jízd nabízí chytré řešení se silnými nástroji, umožňující zpětné doplňování jízd. Snadno, rychle, pohodlně.

Hromadné vkládání údajů
Program nabízí možnost hromadně zapisovat čerpání pohonných hmot, obvyklých tras, obchodních partnerů, služebních vozidel a řadu dalších údajů. Pomocí této funkce rychle vytvoříte rámec svých služebních cest.

Komplexní systém
Jednotlivé programy jsou navzájem provázány a logicky a funkčně na sebe navzájem navazují. Během práce můžete plynule přecházet z Kniha jízd do Cestovních příkazů, digitální automapy a zpět. Urychluje to práci.

Právní dohled a daňová validita Mějte jistotu, že s každou změnou v zákonech Firemní doprava počítá. Dohlíží na to právníci a daňoví poradci.
Hromadné vkládání jízd Možnost hromadného zápisu čerpání pohonných hmot, zadávání obvyklých tras a další. Pozor na "odborníky" Programy s automatickým generováním jízd finanční úředníci dobře znají. A odmítají. Pohodlná práce Snadný způsob ovládání a pře- hledné zobrazení jsou neoceni- telné pro každodenní práci.
Elischka s.r.o.